Die is eigenlijk heel simpel. We starten met een kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag en het gewenste resultaat centraal staan. Daarop volgt een eerste plan van aanpak waarin geschetst wordt wat er naar verwachting nodig is. Ben je hiermee akkoord, dan gaan we met elkaar aan de slag. Ongeacht het type traject dat we starten, bewandelen we vier fases die ondersteunend zijn aan blijvende verandering.

De vier C’s

Consciousness
Ontwikkeling start met de bewustwording en het in kaart brengen van wat er nu is. Hierbij kijken we naar waar de hulpvraag vandaan komt, wat de eventuele belemmeringen voor verdere ontwikkeling zijn en ook wat de situatie/ het gedrag in stand houdt. We zullen onderzoeken wat nu precies de hulpvraag en het gewenste resultaat is. Ook zullen er doelen geformuleerd worden.

Choice
Bij iedere verandering is er sprake van het maken van een keuze. Blijven doen zoals je het deed, of maak je de keuze om het op een andere manier te gaan doen. Hoe ziet die andere manier eruit, wat is daarvoor nodig en wat heb jij of de organisatie dan te doen of te leren. Bij het maken van een keuze neem je verantwoordelijkheid. Onderdeel van Choice is mogelijk ook het maken van een plan van aanpak.

Control
Na het maken van de keuze is het tijd voor actie. Hiervoor was het proces meer naar binnen gericht, nu richt het zich naar buiten. Nieuwe vaardigheden onder de knie krijgen en daar leiderschap in nemen door met vallen en opstaan te leren. In dit proces van leren en ervaren geloven wij dat het belangrijk is om de behaalde successen te delen, de samenwerking op te zoeken en hulp te vragen en ontvangen. Zo wordt ‘het nieuwe’ verankerd en ontstaat er een nieuwe werkelijkheid.

Change
Wanneer het nieuwe voldoende eigen is gemaakt is er sprake van verandering. Er kan ervaren worden hoe het in deze nieuwe werkelijkheid is en wat het brengt in kwalitatieve en/of kwantitatieve zin. Ook is dit een moment van reflectie en evaluatie. Het traject wordt afgesloten door te formuleren hoe het behaalde resultaat bewaakt kan worden, vooruit te kijken en eventueel nieuwe doelen te stellen.

Nicolien van Glinstra Bleeker

Ben je geïnteresseerd in een van onze diensten of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact me op!