Hoe klein of groot het vraagstuk ook is met betrekking tot medewerkers wellbeing of het vitaliseren van de werkvloer, de Wellbeing Consultant begeleidt je gestructureerd en met in achtneming van de organisatiedoelstellingen.

Vaststelling

Vaak begint het met het vaststellen van de uitdaging waar de organisatie of het team voor staat. Dit kan door middel van een ‘quick scan’ of ‘deep dive’ waarbij we op zoek gaan naar het groeipotentieel. Bij de quick scan vindt een intake gesprek plaats en kan een beknopte vragenlijst ingezet worden. Bij de deep dive wordt een analyse uitgevoerd op de beschikbare data en kan ook een werknemers welzijnsonderzoek afgenomen worden. Naast dat dit een goede nulmeting is voor de te stellen doelen, is dat het uitgangspunt voor de probleemanalyse en de aanbeveling voor de te nemen stappen.

Strategie en plan

In goed overleg met onze klant wordt de strategie bepaald, welke in lijn is met de organisatiedoelstellingen. We schrijven een plan op maat met daarin helder uiteengezet welke acties ingezet gaan worden voor welke doelgroep in welke periode. Het plan wordt onder begeleiding van de consultant uitgevoerd om zo te waarborgen dat het de nodige focus heeft en zo ook de doelen bereikt worden. Hierbij kan gedacht worden aan individuele coaching van een specifieke doelgroep binnen de organisatie of aan het uitrollen van een programma, waar training en individuele begeleiding onderdeel van zijn.

Resultaten en evaluatie

Tijdens de samenwerking zal er regelmatig een korte evaluatie plaatsvinden zodat het plan waar nodig aangescherpt of bijgesteld kan worden. Ook bij het afsluiten van de opdracht zal een evaluatie plaatsvinden waarbij ook gekeken zal worden hoe de organisatie in een bredere context kan profiteren van de bereikte resultaten en hoe het bespreekbaar maken en delen van inzichten en resultaten kan bijdragen aan het opschalen van het medewerkers wellbeing.

Nicolien van Glinstra Bleeker

Geïnteresseerd?

Heb jij een vraag of wil je meer informatie ontvangen over onze diensten? Neem dan gerust contact met ons op!